Skip to main content

Bureau Stormvogel

De Nederlandse maatschappelijke en natuurlijke opgaven vragen om daadkracht, ondernemerschap en samenwerking. Daar draag ik aan bij op ondernemende, pragmatische en creatieve manieren

Verandering

Met boeren, bewoners en experts werk ik experimenten, pilots en projecten uit waarmee we direct en concreet bijdragen aan urgente maatschappelijke en natuurlijke opgave in de Nederlandse samenleving.

Podcasts

Het verhaal over de toekomst van Nederland mag verteld worden. Ik maak (audiovisuele) podcasts over maatschappelijke thema’s, natuur inclusieve ontwikkeling en Nederlandse landschappen voor maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden.

Pelgrimages

Met de Nature Collective organiseer ik wandelingen om unieke Nederlandse landschappen te leren kennen en te onderzoeken waar mensen bij kunnen dragen aan een beter samenspel tussen mens en natuur.

Bas Gadiot

Toekomstdenker en hedendoener - ondernemend, pragmatisch en bevlogen

Alles in mijn werk draait om bewustwording, de mens centraal zetten en samen verandering teweeg brengen. Daarom maak ik podcasts, neem ik mensen mee de natuur in en pak ik concrete opgaven aan om als samenleving een beter samenspel te vinden met de natuur.

Ik ben een toekomstdenker die ingewikkelde opgaven kan vertalen naar praktische experimenten en projecten in het hier en nu. Ik breng ondernemingszin mee, enthousiasme en denkkracht. Mijn kracht zit hem erin om verschillende mensen bijeen te brengen en, ondanks verschillende belangen, samen aan de slag te krijgen. Dat liefst met een concrete opgave in het verschiet.